Krav på en ny oberoende utredning av musiklivet!

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många – men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom?

Nätverket ”Ett musikliv för alla”, som hittills samlar 20 nationella musikorganisationer, däribland RANK, har länge önskat se en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Markera 11 april i kalendern, kl 11:00-13:00 blir det en offentlig musikpolitisk debatt på Stallet vid Nybrokajen i Stockholm. Till debatten är kulturansvariga från alla riksdagspartier inbjudna att delta.

Läs hela uppropet på ettmusiklivföralla.se som listar fem grundläggande anledningar till varför det statliga anslagen till svenskt musikliv behöver en oberoende genomlysning.

Share this…

Rulla till toppen