Kulturrådet satsar på konstmusikarrangörerna!

Inte nog med att det känns underbart att pandemin äntligen är på väg att plana ut – våren inleds med ett rejält tillskott i verksamhetsstöd för våra medlemmar! Nästan hälften av alla sökande av statligt verksamhetsbidrag har fått höjda stöd för 2022.

Det är med glädje vi kan konstatera att så många arrangörer har höjts med 50-70 000 kr och vissa även i spannet 100-200 000 kr. Totalt kan vi räkna det statliga stödet till 4 590 000 kr för konstmusikarrangörer som är medlemmar i RANK. Räknar vi också med den sista utdelningen från Musikverkets projektinriktade (idag skrotade) Musikplattform så landar stöden på 5 142 000 kr. Det är utan tvivel ett stort lyft. När jag påbörjade min tjänst som verksamhetsledare 2016 låg det sammanlagda stödet på ca tre miljoner.

Vi ska verkligen glädjas åt detta, men också fästa en musikpolitisk blick. 2016 backade till exempel fältet med 220 000 kr. Det tog ett par år att hitta tillbaka, med små höjningar här och var, vilket inte sällan kallibrerades med en sänkning för någon annan. Majoriteten av våra medlemmar har uppburit exakt samma verksamhetsstöd under en tioårsperiod (jag slutade räkna vid 2012), oavsett om man gjort fantastiska insater eller bara verkställt det man ideellt mäktat med. Denna känsla av permanens har påpekats sedan länge och Kulturrådet är väl medvetna om det. Kanske står vi nu inför en vändning?

Efter två år av pandemi, där musikområdet är den del som drabbats hårdast, är de sköra villkoren – både för arrangörer, tonsättare och musiker – helt exponerade. När regeringen i december 2020 beslutade om en särskild utredning av pandemins konsekvenser för kulturområdet, så bad de indirekt om att få detta på prent som påpektas så många gånger. Nu när Från kris till kraft – Återstart för Kulturen (SOU 2021:77) är klar och förhoppningsvis ligger till grund för kommande direktiv understryks äntligen höjda stöd för arrangörsleden och en allmänn stärkning av de strukturella stöden för det ideellt aktiva konsertområdet. Det är en stärkning som inte handlar om den tillfälliga (dvs årliga) ekonomin utan om långsiktighet – om möjligheten att planera för framtiden och ett bemyndigande av rollen som kan leda till fasta scener, en säkrad festivalverksamhet, etc.

Ska vi tolka dessa höjningar för 2022 som en sådan signal? RANK hoppas på det. Varje höjning har förlagst med texten ”tillfälligt medel för 2022”, så det råder inget tvivel om att det är en särskild satsning i år för att få alla att komma ut ur sin övervintring under pandemin. Det viktiga är att vi inte vrider tillbaka klockan under kommande perioder och plötsligt är dessa trollsländor igen, som uppfinner sig självt på nytt inför varje ansökan. Fältet är redan hårt prövat. Detta gäller naturligtivs inte endast för Kulturrådets eller Konstnärsnämndens fördelningar utan också de regionala och kommunala satsningarna på lokala konstmusikaktörer. Konsekvenserna av pandemin kommer vi nog få leva med under hela 20-talet, så det är hög tid att för en gång skull skaffa en ordentlig Kulturpolitik inför den kommande mandatperioden.

Share this…
Rulla till toppen