Kulturrådet utlyser återstartsbidrag

Regeringen satsar 650 miljoner i återstartsbidrag till Sveriges kulturliv för att komma igång igen efter pandemin. Till skillnad från krisstödet är detta stöd inte för att täcka förluster eller inaktivitet utan för att förverkliga projekt och konsertverksamhet som väntat på att få komma igång.

Ni arrangörer kan söka stöd för framåtblickande projekt som bidrar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom musikområdet. Nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet, insatser som stärker kultur för barn och unga, att tillgängliggöra kultur digitalt samt projekt som stärker arrangörledens förutsättningar är områden som kommer att prioriteras.

De projekt som du söker stöd för ska påbörjas under 2022 och genomföras senast den 30 juni 2023.

Ansökan är redan öppen och för musikområdet stänger den 4 maj. Här kan läsa mer ocm stödet och öppna en ansökan.

Share this…
Rulla till toppen