Medlemsträff i Gerlesborg 28-29 maj

Att träffas och hålla våra nätverk vid liv är viktigt och kanske ännu viktigare nu när hela det arrangerande konstmusikfältet legat på sparlåga under två påfrestande år av restriktioner. Genom åren har RANK koncentrerat sina medlemsträffar till två tillfällen om året, dels i samband med årsmöte under våren och ett höstmöte. Träffarna har huvudsakligen ägt rum i förbundets regi. Nu vill vi istället satsa på att få till åtminstone fyra träffar och låta en medlemsförening bli värd för mötet. Varje session kommer att innehålla någon form av samtal eller seminarium där det är öppet för fysiskt deltagande men också via stream för de som inte har möjlighet att komma.

Det första stoppet gör vi vid Gerlesborgsskolan nere i Bohuslän. Gerlesborg är en medlem som är tämligen unik: det är en bildkonstutbildning, men sedan starten vid mitten av fyrtiotalet skrev grundaren Arne Isacsson in i stadgarna att det alltid skall finns konstmusik på skolan. Därmed är också Gerlesborg en av de äldsta konstmusikarrangörerna på det fria fältet. Konsertscenen drivs idag av slagverkaren Henrik Olsson, med många år bakom sig inom den improviserande och nutida konstmusiken. Vi är också lyckligt lottade eftersom rektor för den konstnärliga grundutbildningen är Johannes Bergmark, ytterligare en välkänd veteran inom konstmusiken.

Nu bjuder de in övriga medlemmar i RANK till en helg av samtal och samkväm i ett fantastiskt landskap. Så varför inte ta tillfället i akt och prata om plats och musik, glesbygd kontra storstad, kulturplats och ljudplats?

Musik/Konst/Konstmusik – Konst/Ljud/Ljudkonst

I Gerlesborg har bildkonsten en självklar plats sedan länge varför det känns relevant att hålla ett samtal om tvärestetiska korsbefruktningar mellan konst och musik just här, en etablerad kulturplats i glesbygden där förutsättningarna att hitta nya infallsvinklar på musik och ljud som konstform är unika. En glesbygd utan storstadens möjligheter att välja bort eller dela upp sig i smala nischer, genrer eller -ismer, istället skapas här naturligt synergieffekter mellan lokala kulturella initiativ.

Vi ser fram emot ett samtal om konstmusikens och ljudkonstens möjligheter att hitta ny publik genom konstskolor som tex Gerlesborgsskolan Bohuslän och Forum för Scenkonst eller gallerier/konstnärskollektiv som Konstnärernas Kollektivverkstäder Bohuslän, alla belägna runt den vackra Bottnafjorden.

Upplägg

Gerlesborgsskolan ligger i Hamburgsund vid Bottnafjorden i Bohuslän, ca 5 mil nordväst om Uddevalla eller 13 mil norr om Göteborg. Det är alltså inte helt off, men kan ta litet tid om man t.ex vill kombinera tåg och buss. Vi startar därför på eftermiddagen, vid 15:00, lördagen 28 maj. Vi bryter upp efter lunch under söndagen. Upplägget är tämligen spontant och ledigt: gemensamma samtal, middag och senare på aftonen en konsertant aktion av Bohuslän Big Bad.

Detaljer kring hur ni anmäler er och vilket erbjudande har för er förening har gått ut via den interna korrespondensen. Har ni inte sett det kan ni höra av er till verksamhetsledaren.

Share this…
Rulla till toppen