Nytt krisstöd från Kulturrådet – sök senast 6 okt

Nu är ansökningsperioden öppen för höstens krisstöd hos Kulturrådet. Stödet är ett projektbidrag för särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemins konsekvenser. För musikområdet är ansökningsperioden öppen fram till 6 oktober.

Kulturrådet har avsatt 300 miljoner i sökbara medel, som denna gång är utlyst som ett projektbidrag. Till skillnad från tidigare omgångar är det inte inställda konserter och förluster som står i fokus. Stödet ska användas till återhämtning, återstart och anpassning efter pandemin. Projekten ska påbörjas tidigast den 13 september 2021 och avslutas senast december 2022. Kulturrrådet har som plan att fatta beslut i mitten av november och betala ut så snart som möjligt därefter.

Läs mer och ansök om stödet här!

Share this…
Posted in

Johan Redin

Johan Redin är RANKs verksamhetsledare som kämpar för föreningarnas möjligheter att upprätthålla arbetet med att bredda utbudet inom det svenska musiklivet. En del av er har säkert träffat Johan i hans tidigare arbete med tidskrifterna Nutida Musik och Soundofmusic, eller i offentliga sammanhang där han föreläst eller modererat samtal om konstmusik, estetik och kulturpolitik.