Plattform för smittsäkra konserter

Hur kan vi hjälpas åt med att genomföra konsertverksamhet under hösten 2020 utan att riskera ökad smittspridning?

Arrangörsnätverket Knutpunkt Nefertiti har initierat en samverkan med Musikcentrum Riks och Musikarrangörer i Samverkan för att gemensamt kunna presentera förslag på åtgärder och konkreta tips för den som vill arrangera smittsäkra konserter.

I dagarna har hemsitan smittsakrakonserter.nu lanserats med metodmaterial för arrangörer. Tanken är att hemsidan skall vara ett levande dokument som uppdateras i takt med den senaste informationen kring läget. Ett mycket bra och välkommet initiativ!

Share this…
Posted in

Johan Redin

Johan Redin är RANKs verksamhetsledare som kämpar för föreningarnas möjligheter att upprätthålla arbetet med att bredda utbudet inom det svenska musiklivet. En del av er har säkert träffat Johan i hans tidigare arbete med tidskrifterna Nutida Musik och Soundofmusic, eller i offentliga sammanhang där han föreläst eller modererat samtal om konstmusik, estetik och kulturpolitik.