Regional arrangörsträff i Stockholm, 1-2 december

RANK-medlemmar likväl som alla intresserade är välkomna till årets fjärde Regionala Arrangörsträff, denna gång på Diselverkstaden, Nacka i Stockholm. Träffen samordnas i som alltid av MAIS (Musikarrangörer i Samverkan), samarbetsorganet för riksförbunden inom det fria musiklivet, samt med Region Stockholms kulturförvaltning och Blåsarsymfonikerna som medvärdar. Träffen börjar redan på fredag vid kl. 17 och avslutar med ett första adventfirande med Blåsarsymfonikerna och Adolf Fredrik kyrkas kammarkör på lördag kväll.

Denna gång tar vi tag i demonerna. Många frågor som berör musikarrangören är ständigt aktuella, nu kanske mer än någonsin. Lokalhyror, skenande kostnader, utvecklingen av Kultursamverkansmodellen, en tänkbar sammanslagning av Konstnärsnämnden med Kulturrådet, drastiskt sänkta anslag till folkbildningen och inlåsningseffekter i bidragsgivningen. Detta är några av de orosmoln hänger över kulturlivet som vi genom samtal med politiker, producenter, regionala företrädare, riksförbund och arrangörer vill vända till en positiv framtid. Anmäl er här och om ni inte kommer att vara med hela träffen, fyll i vilka delar som ni ämnar delta i. Hållbara arrangemang behöver hållbar planering.

Arrangörsträffen vänder sig till musikarrangörer i alla genrer som bjuds på konferensprogram, konserter, mat, fika och logi (om ni har långväga). Ni behöver bara stå för resan själv.

Mer presentation och program (under uppdatering) finner ni här.

Share this…
Rulla till toppen