Satelliten Fylkingen!

Fylkingen bildades 1933 och firade sitt 90-årsjubileum i augusti 2023 med en utsåld festival med både svenska och internationella konstnärer och artister. Jubileet sammanföll tråkigt nog också med beskedet att tvingas lämna Münchenbryggeriet i Stockholm som har varit föreningens fasta scen sedan 1986. Nu har verksamheten temporärt flyttats till nya lokaler i Bredäng. Fylkingen avser att fortsätta förvalta sin historia och samtidigt utforska nya konstnärliga riktningar, inte bara i sina egna framtida lokaler, utan i hela landet.

Glädjande nog har Postkodstiftelsen beviljat Fylkingen ett tvåårigt stöd för genomförandet av projektet Satelliter med gästspel, residens och utbildningsaktiviteter i hela landet.

Satellit 1
Öppna workshops, föreläsningar och föreställningar på 4 stycken Folkets Hus på olika platser i landet.

Satellit 2
Residens hos 4 stycken konstnärsdrivna scener/utställningsrum/nav för kulturellt utbyte och skapande. Varje residens innehåller en öppen workshop och en publik visning.

Satellit 3
Gästspel och föreläsningar hos 7 olika arrangörer/festivaler runt om i landet. 

Stödet från Postkodstiftelsen ger Fylkingen möjlighet att turnera sin konstnärliga verksamhet och ett tillfälle att undersöka och framställa arbetssätt och strukturer för en nomadisk tillvaro. Satelliter stärker även Fylkingens roll som nav för den experimentella konsten och musiken samtidigt som projektet tillgängliggör verksamheten för en bredare allmänhet. Satelliter pågår till och med november 2025.

Information om projektet Satelliter kommer ni ta del av på Fylkingens hemsida.

Share this…
Rulla till toppen