Stödet i landet?

Det råder helt självklart stor nyfikenhet, prisande och kritik beträffande statliga ageranden kring krisåtgärder och stöd för kulturlivet. Men hur ser det ut i landets regioner och kommuner?

Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar – har gjort en kartläggning av hur landets kommuner arbetar under Coronakrisen. Det är ett kartläggningsförfarande som utgår från hur en kulturförening skulle söka hjälp i krisen: vilken information finns på de lokala hemsidorna gällande kulturen (om det ens finns) och vilken ansvarig kan man kontakta för att få vägledning (eller ens få svar)?

Kartläggningen påbörjades redan i ”stridens hetta” i slutet av mars och pågår fortlöpande. Enligt studien kan Kontaktnätet konstatera att fram till 5 maj så har 112 av landets 290 kommuner någon slags åtgärd rörande Coronakrisen för kultur- och föreningslivet. Med åtgärder inbegrips allt från antagna program med krisstöd till att de åtminstone utreder frågan eller hänvisar till någon kontaktperson. Detta betyder att 178 kommuner inte har några åtgärder enligt kartläggningen, där det inte funnits någon information om strategi eller ens respons från ansvariga.

Se själva om er region/kommun har svarat och vad de i så fall har planerat

Share this…
Rulla till toppen