Vårmöte 2018 – I slumpens tjänst!

28 april i Stockholm är det dags för RANKs årsmöte och strax efter följer Vårmötet. I år har vi bjudit in nätverket Konstmusiksystrar. Under året kommer de att arbeta med ett projekt som undersöker slumpen som arbetsmetod för programläggning. Syftet är att problematisera kvalitetsbegreppet och utmana hierarkier inom den nutida konstmusikscenen. Under de senaste åren har Konstmusiksystrar använt sig av slumpen som metod i utlysningar, festivaler och konserter, ett okonventionellt grepp som fått stor uppmärksamhet och positivt bemötande.

Med projektet »I slumpens tjänst« vill de undersöka förutsättningarna för att arbeta med jämställdhet i fler sammanhang och kontexter. Ett första resultat är en förstudie som de kommer att ta fram under 2018, där de gärna ser en medverkan av så många som möjligt från konstmusiklivet, i synnerhet arrangörer! Sedan regeringens beslut 2007 har det genomförts olika satsningar på jämställdhet inom svenskt musikliv. De flesta projekt har fokuserat på statistiska kartläggningar och rapporter i syfte att synliggöra maktstrukturer och obalans mellan könen. Nästa steg är alltså att utforma nya arbetsmetoder som kan leda till hållbara innovationer på strukturell nivå inom konst-musiken. Kort sagt: nu är det dags att göra på nya sätt.

Vi ser fram emot Anna Jakobssons, Rosanna Gunnarssons och andra konstmusiksystrars presentation av projektet och inte minst diskussion kring detta på legendariska EMS i Stockholm, med avbrott för kaffe och smörgåsar.

Vårmötet är endast öppet för medlemsföreningar inom RANKs organisation. Anmälan om närvaro skickas till johan@rankmusik.se

Share this…

Rulla till toppen