Ytterligare krisstöd för musikarrangörer

Kulturrådet har ytterligare ca 640 miljoner att förmedla i krisstöd till kulturområdet – där sista ansökningsdag för musikarrangörer är den 16 mars. Krisstödet är ett tillfälligt verksamhetsbidrag som vänder sig till dig som påverkats av de rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten och regeringen införde i december 2021.


Ni är välkomna att ansöka om bidrag för er verksamhets ordinarie kostnader för perioden 1 januari till 30 juni 2022. Med ordinarie kostnader menas bland annat löner, arvoden, lokalhyra, kostnader till underleverantörer eller marknadsföring. Detta stöd gäller alltså inte uteblivna intäkter.

Sannolikt är detta Kulturrådets sista utlysning av krisstöd, vilket inte skall förväxlas med det återstartsstöd för framåtblickande verksamhet som kommer att öppna i april.

Här kan ni läsa mer om krisstödet och ansöka. Kulturrådet har även hållit ett webbinarium om hur ansökan går till, vad som premieras och vad stödet inte täcker.

Share this…
Rulla till toppen