En tyst vår

RANK har genom en enkätundersökning och samtal försökt skapa en bild av läget för våra arrangörer under pandemin. Dessa siffror har också upptagits i Musikarrangörer i samverkans (MAIS) totala bild av läget för landets arrangörer inom det fria musiklivet. I jämförelse med övriga genrer har konstmusiken klarat sig relativt bra ekonomiskt, men lider naturligtvis av frustration och besvikelse över att inte kunna genomföra projekt, konserter och festivaler som planerat.

Siffror för det ideella konstmusiklivet

Av 20 inkomna svar från medlemsförbund kan det konstateras att drygt 60 konserter ställs in. Festivaler som Resonans i Piteå och Sound Spaces i Malmö är inställda och uppskjutna till förhoppningsvis hösten/vintern 2020. John Chantlers Edition Festival, som skulle äga rum i augusti, är framskjuten till 2021. Festivaler som Norbergfestivalen (juli), Kalvfestivalen (augusti), GAS (oktober) och Sound of Stockholm (november) avvaktar ännu läget.

När det gäller ekonomiska förluster är RANK-medlemmarna inte lika hårt drabbade som andra genrer, där man i större utsträckning är beroende av biljettintäkter och har fasta kostnader i form av lokaler. Enligt beräkningen utifrån vår enkätundersökning har vi ekonomiska förluster på ca 126 000 kr. Detta kan jämföras med till exempel Orkesterförbundet som ser en förlust på ca 9 miljoner. De som drabbas hårdast, i synnerhet för oss, är alla frilansande musiker, som nu har minst ett halvår av inställda konserter framför sig.

Siffror för Sveriges ideella musikarrangörer

Musikarrangörer i Samverkans medlemsförbund räknar totalt sett med förluster på minst 28 miljoner kronor till följd av inställda konserter och evenemang, och detta endast fram till juni 2020. Förlusterna är ett resultat av uteblivna biljettintäkter i kombination med fasta och/eller redan avtalade kostnader. Uppskattningsvis handlar det om 1700 konserter och evenemang måste ställas in under första halvåret. Riksförbundens medlemmar har svarat i enkätform och svarsfrekvensen varierar från 33%-80%. Sifforna är uppskattningar och sannolikt högre.

MAIS tio medlemsförbund samlar musikarrangörer som driver en mängd olika verksamheter – Svensk Jazz, Riksförbundet för Arrangörer av Nutida Konstmusik, Kammarmusikförbundet, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Föreningen Visan i Sverige, Kontaktnätet, Sveriges Orkesterförbund, Svensk Live – Unga Arrangörsnätverket, Sweden Festivals och Folk You. Allt från arrangörsföreningar och festivaler till arrangerande musiker och orkestrar – delvis eller helt beroende av intäkterna från sin verksamhet. Dessa drabbas nu mycket hårt i den situation vi befinner oss i. MAIS har vädjat till politiken om hjälp, att inte glömma bort de ideella, hårt arbetande arrangörerna

Share this…
Rulla till toppen