Jubileumsår 2021 – Utlysning 1

2021 firar RANK 20 år! I födelsedagspresent önskar vi oss musik. Vilka är mer lämpade att finna den rätta presenten än just ni medlemmar? Självklart är det ni arrangörer som ska fylla jubileumsåret med allt tänkbart klingande material. Utan att det låter oblygt vill vi i själva verket att ni hyllar er själva. Vi vill visa att ni alla hänger ihop, att geografiska avstånd inte är musikaliska avstånd. Musiken under jubileumsåret tänker vi oss därför som en stafett, för att därmed dra linjer över landet, från förening till förening.

Konsertsubventionerna kommer föreningarna till gagn på samma sätt som tidigare år. Det handlar om max 3 förslag per förening som skickas in tillsammans med presentation och budgetunderlag. Urvalet görs av en referensgrupp utanför förbundets styrelse. Vi subventionerar konserter med 30% av produktionskonstnaden och max 10 000 kr, men samarbete mellan föreningar genererar en större summa – 15 000 kr. Det är en således en morot för att få er arrangörer att slå era kreativa huvuden ihop!

Fyrstegsmodellen

  1. Medlemmarna skickar in konsertförslag till RANK (deadline 20 dec)
  2. En referensgrupp utanför styrelsen beslutar om konserterna (offentliggörs januari)
  3. Medlemmarna arrangerar sina konserter (spelperiod januari-juli)
  4. Medlemmarna rapporterar kortfattat vad som åstadkommits och kompletterar med ett antal bilder och/eller film (senast 1 månad efter konserttillfället)

Ansökan

Medlemskap i RANK är ett krav och det är således öppet för alla medlemmar att inkomma med konsertförslag och ansöka om stöd.

Ansökan skall innehålla följande:

  • Kort presentation av konsertförslag (max 3 förslag per förening).
  • Budget med fyra angivna poster: gager, resor, boende, övriga kostnader.
  • Begäran om vilken månad konserten tänkt äga rum under perioden januari – juli 2021.

Deadline för denna första utlysning är 20 december.

Konsertförslag, budget och månadsförslag skickas till johan@rankmusik.se eller info@rankmusik.se

Share this…
Rulla till toppen