Ny ordförande för RANK!

Lördagen 13 april hade Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik sin föreningsstämma. I Fylkingens café/bar samlades representanter från C-Y Contemporary, GEIGER, Nymus, FRIM Sthlm, Edition, Lamour, Push, Sekt, Nya Perspektiv, Adiorama, KROCH och Samtida musik. Styrelsen med verksamhetsledare gick igenom 2018 års olika projekt, bland annat den stora genomlysningen av landets regionala och kommunala stöd för det fria musiklivets konstmusik, och inte minst det stora AIM-projektet GAHLMM som med stor framgång åkte på en Samspels-turné för att fira FST 100 år. Det blev 7 konserter som sträckte sig över lika många regioner!

Årsmötets höjdpunkt var valet av ny ordförande. Efter nästan femton år som förbundets osvikliga ankare har Peter Lyne bestämt sig för att lämna ordförandeklubban vidare. Lyne var med att grunda RANK år 2001 och hans engagemang för det fria konstmusiklivet och vikten av arrangörskapet har inneburit att förbundet vuxit från en initialt lösare skara till ett landstäckande riksförbund! Valberedningen föreslog Karin Starre som ny ordförande vilket med glädje klubbades igenom av stämman. Starre har ett gediget förenings- och arrangörsarbete i ryggen, 2007 grundade hon Audiorama, en scen för elektroakustisk musik, hörspel och ljudkonst i Stockholm. Hon har också arbetat med Samtida musik och det hyllade projektet Vår granne tonsättaren. Starre sätter stort värde i att axla rollen som förbundets ordförande och samtidigt få lyfta blicken från Stockholm och sätta sig in i konstmusikens olika scener i resten av landet!


Share this…

Johan Redin

Johan Redin är RANKs verksamhetsledare som kämpar för föreningarnas möjligheter att upprätthålla arbetet med att bredda utbudet inom det svenska musiklivet. En del av er har säkert träffat Johan i hans tidigare arbete med tidskrifterna Nutida Musik och Soundofmusic, eller i offentliga sammanhang där han föreläst eller modererat samtal om konstmusik, estetik och kulturpolitik.