RANK

Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik

RIKSFÖRBUND

RANK är en rikstäckande organisation för arrangörer av ny musik i Sverige som har främjat ny musik sedan 2001.

40 FÖRENINGAR I SVERIGE!

Genom sitt nätverk med dryga fyrtio medlemsföreningar vill RANK sprida konstmusiken — i bred mening! — och stärka dess ställning.

ARBETAR POLITISKT!

RANK är även en kulturpolitisk plattform som strävar efter ökad samverkan inom musiklivet.

DET HÄR ÄR RANK

RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik) är en rikstäckande organisation för arrangörer av ny musik i Sverige. Förbundet bildades 2001 och har för närvarande drygt 40 anslutna arrangörer över hela landet. Flertalet medlemmar är arrangerande musikföreningar, men här finns också Sveriges största musikfestivaler för experimentell och nutida konstmusik och ideela föreningar som också sysslar med andra konstformer.

RANK tillämpar en bred definition av konstmusik! Här ryms olika genrer som elektronisk musik, kammarmusik, improvisation, ljudkonst, noise, opera, frijazz, performance. Genom ett utvidgat och dynamiskt musikbegrepp vill RANK främja konstmusiken som konstart och samtidigt nå nya lyssnargrupper genom att inkludera fler subgenrer.

Inom RANK finns både stora och små föreningar. Många ordnar konserter året runt, några arbetar i projektform, vissa är nystartade och utan anslag, andra är väletablerade och har decennier av erfarenhet bakom sig.

RANKs MEDLEMMAR ÄR VIKTIGA AKTÖRER I MUSIKLIVET, där arbetet i föreningarna ofta sker ideellt. De fria arrangörsföreningarna är länken mellan musiken och publiken och har på senare tid fått en närmast avgörande roll för att nutida konstmusik alls kan framföras i Sverige. Genom RANKs arrangörsnät får musiker fler arbetstillfällen och publiken ges fler möjligheter att höra vår tids konstmusik.

RANK vill:

  • stärka den nutida konstmusikens ställning genom att utveckla ett kraftfullt nätverk av fria och självständiga arrangörer.
  • främja återväxten bland unga arrangörer genom att stimulera intresset för nutida musik.
  • nå nya publikgrupper för den nutida konstmusiken, särskilt ungdomar och invandrare.
  • bygga informations- och kontaktnät mellan medlemmar och andra aktörer i musiklivet.
  • verka kulturpolitiskt som opinionsbildare.

Förankring

RANK strävar efter att ge den nutida konstmusiken – i hela dess bredd – en starkare ställning i kulturlivet. I takt med att RANK utvecklats till en viktig plattform för samverkan och ett kraftfullt nätverk för information och koordinering, anser vi det angeläget att värna de fria arrangörernas betydelse för ett demokratiskt och dynamiskt musikliv. RANK vill förstärka det arbete som arrangörerna redan gör, och stödjer etableringen av nya arrangörer i hela landet. RANK driver sina medlemmars intressen på lokal/regional nivå och är verksam nationellt som kulturpolitisk opinionsbildare.

Samverkan

RANK vill bidra till att ny musik spelas i hela Sverige. Vi söker ständigt nya kontaktytor inom musiklivet och är medlem i flera musikpolitiska fora, bland annat MAIS (MusikArrangörer I Samverkan) och InterAktion (samarbetsprojekt mellan Länsmusiken och lokala arrangörer). RANK samarbetar också inom Norden med syskonnätverken Snyk i Danmark, Ny Musikk i Norge och även Norsk Publikumsutvikling. Allt med samma syfte: att det ska bli fler konserter med ny musik för en växande publik – över hela landet.

RANK I SIFFROR MELLAN 2012 - 2014

TURNÈER
PERSONER
AIM PROJEKT
KONSERTER