RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik

RIKSFÖRBUND

RANK är en rikstäckande organisation för arrangörer av ny musik i Sverige som har främjat framförandet av nutida musik i över 20 år.

49 ANSLUTNA ARRANGÖRER

Genom sitt nätverk med snart femtio arrangörsföreningar och enskilda aktörer vill RANK sprida konstmusiken — i alla dess uttryck — och stärka dess ställning i svenskt musikutbud.

ARBETAR POLITISKT

RANK är även en kulturpolitisk plattform som strävar efter ökad samverkan inom musiklivet.

VAD ÄR RANK?

Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik är en rikstäckande organisation för arrangörer av ny musik. Förbundet bildades 2001 med en handfull medlemmar och rymmer för närvarande 49 aktiva arrangörer över hela landet. Det flesta av medlemmarna består av arrangerande musikföreningar, men här finns också enskilda aktörer och landets största festivaler för experimentell och nutida konstmusik.

RANK rymmer både små och stora föreningar och individuella aktörer in konstmusiken. Många ordnar konserter året runt, några arbetar i projektform, vissa är nystartade och utan anslag, andra är väletablerade och har lång erfarenhet bakom sig. Gemensamt för dem alla är att de bedriver professionellt arbete av hög kvalitet. Medlemmarna är viktiga aktörer i det fria musiklivet, där arbetet ofta sker ideellt. De fria arrangörsföreningarna är länken mellan musiken och publiken och har idag en betydande roll för att nyskrivna verk kan framföras.

RANK tillämpar en omfångsrik definition av konstmusik. Här ryms elektronisk musik, kammarmusik, improvisation, ljudkonst, noise, hörspel, nyopera, performance – och alla tänkbara korsbefruktningar. Genom ett utvidgat musikbegrepp vill organisationen hjälpa fram konstmusiken som en dynamisk konstart och vidga både scener och lyssnargrupper.

RANK strävar efter att ge hela bredden av den nutida konstmusiken en starkare ställning i det nationella kulturlivet. I takt med att förbundet utvecklats till en viktig plattform för förmedlingen av landets konstmusik stärker vi de ideella arrangörernas betydelse för ett mer dynamiskt och jämlikt musikliv. Som organisation vill vi förstärka och hålla samman fältet och underlätta för etableringen av nya arrangörer. Vi bedriver ett rikstäckande arbete och hjälper till att driva medlemmarnas intressen på lokal och regional nivå. Vi söker även nya kontaktytor inom det organiserade musiklivet och är en drivande part inom MAIS (Musikarrangörer i samverkan), en sammanslutning av det fria musiklivets olika riksförbund. Vi samarbetar också inom Norden med syskonnätverken Snyk i Danmark och Ny Musikk i Norge. Allt med samma syfte: att det ska bli fler konserter med ny musik för en växande publik!

RANK ARBETAR FÖR

• Att stärka den nutida konstmusikens ställning genom att utveckla ett rikstäckande nätverk av fria och självständiga arrangörer.

• Att främja återväxten bland unga arrangörer genom att stimulera intresset för nutida konstmusik.

• Att nå nya publikgrupper för den nutida konstmusiken samt att finna nya rum och sammanhang för musiken.

• Att bygga informations- och kontaktnät mellan medlemmar och andra aktörer i musiklivet.

• Att föra ett kultur- och musikpolitiskt arbete för att stärka konstartens roll.

Share this…

VILL DU HA MER?

ANMÄL DIG RANKs NYHETSBREV OCH FÅ KOLL PÅ SENASTE NYHETERNA OCH VIKTIGA DATUM

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Rulla till toppen