Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik är medlem i MAIS – Musikarrangörer i Samverkan – ett samarbetsorgan för de riksförbund inom musikområdet som företräder ideellt organiserade och fria musikarrangörer över hela landet.

De förbund som ingår i MAIS representerar närmare 1 500 nationellt spridda musikarrangörer. I föreningarna finns över 100 000 enskilda medlemmar som årligen arrangerar upp emot 10 000 musikarrangemang med mångdubbelt fler arbetstillfällen för oftast frilansande musiker.

MAIS arbetar tålmodigt med att förbättra villkoren för Sveriges musikarrangörer, både med arrangörsutveckling i form av regionala träffar och genom dialog med stiftelser, statliga myndigheter, departement och andra intresseorganisationer inom det ideellt organiserade kulturlivet.

RANK är sedan 2009 medlem i MAIS vilket har utgjort en viktig musikpolitisk plattform för att upprätthålla dialogen med de tyngsta stödjande organen för den nutida konstmusiken och med andra riksförbund för att utbyta erfarenheter, skapa projekt och möjligheter för turnénätverk och arrangörsutveckling. Ordförande för organisationen är sedan 2019 RANKs verksamhetsledare Johan Redin.

Share this…

VILL DU HA MER?

ANMÄL DIG RANKs NYHETSBREV OCH FÅ KOLL PÅ SENASTE NYHETERNA OCH VIKTIGA DATUM

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Rulla till toppen