Lördagen den 14 september bjuder vi in till en manifestation i ord och ljud för den samtida svenska konstmusiken. Det är inte ännu en festival och det är heller inte ett musiksymposium – det är något som manifesteras mellan orden och ljuden, diskussionen och kompositionen.

Tanken är att med eftertryck sätta fokus på det fria musiklivets konstmusikaliska verksamhet, att under en fullspäckad dag visa på dess konstnärliga strävanden likväl som dess kulturpolitiska situation och ekonomiska villkor.

Välkomna!

Lördag 14 september 2019
Köttinspektionen, Strandbodgatan 3, Uppsala (karta)
Facebook-event: Septemberoperationen

 

PRELIMINÄRT PROGRAM

Mellan kl 13 och midnatt fyller vi dagen med tre Fishtanksamtal, musikakter, öppna diskussioner, mingel och samkväm. Programmet uppdateras kontinuerligt!

Fishtanksamtal 1
Ansvaret för konstmusiken – det fria musiklivets villkor
Med Helena Wessman och Ivo Nilsson.

Fishtanksamtal 2
Konstmusikens ekonomier – tonsättaren, musikern, arrangören
Med Cecilia Gelland m fl.

Fishtanksamtal 3
Ljudets konst – konstmusiken det svårfångade begreppet
Med Jenny Sunesson och Robin McGinley.

 

Septemberoperationen är ett initiativ från Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK) i samarbete med medlemsföreningarna Audiorama (Stockholm) och Köttinspektionen (Uppsala).