Från nätverk till riksorganisation

I 2000-talets gryning började en handfull arrangörsföreningar att diskutera om de inte tillsammans skulle bilda ett nätverk för att stärka samarbetet mellan aktörerna inom landets nutida konstmusik och konsertverksamhet. Den 15 juni 2001 samlades nio arrangörer på Fylkingen, där de höll i det första konstituerande mötet med styrelse, stadgar och organisationsnummer. Om än inledningsvis blygsamt kom stöd från såväl Kulturrådet som Rikskonserter. Med ett anslag från Stiftelsen Framtidens Kultur för ett femårigt samverkansprojekt fick förbundet en verklig chans att bygga nätverk och skapa produktionssamverkan bland sina medlemmar, som under denna period (2002–2006) vuxit till 25 medlemmar. Fler föreningar skulle med tiden ansluta sig och med nätverket Interaktion skapades möjligheter till samarbeten med länsmusikorganisationer. I denna veva grundades också Horisont, ett initiativ till ytterligare en nationell plattform för strategisk, strukturell och konstnärlig utveckling på den nutida konstmusikens område. Genom anslag från Allmänna Arvsfonden fick förbundet också möjlighet att i Härnösand driva det elektroakustiska utbildningsprojektet EKO.

.
Projekten löpte på, många enligt förbundets modell Artist In Motion. Nya föreningar anslöt sig och genom ett generöst anslag på drygt tre miljoner från Musikverket kunde förbundet under tre år, från 2012 till 2014, arbeta fram en helt egen turnéstruktur för konstmusiken, med minimal administration och maximal output! Med de fria arrangörerna i centrum skapades ett turnéstöd som utlystes offentligt och med en beslutsordning där arrangörerna bestämde hur turnésubventionerna fördelades. Det landade i hela 40 nationella turnéer, med 165 konserter i alla geografiska riktningar. Turnémodellen, som togs fram i vacuumet efter Rikskonserter, blev till ett fungerande samspel som hjälpte de fria arrangörerna, länsmusikorganisationerna och de professionella musikerna att hitta fram.

RANK, som inte själva är arrangörer, satsade 2015 ändå på att ordna en stor festival för nyskriven kammarmusik – KOMPFEST. I samarbete med Musik i Syd och med stöd från Musikverket blev det två fullmatade dagar av uruppföranden på Palladium i Malmö. På festivalen framfördes 12 beställningsverk av några av Sveriges mest spännande musiker och ensembler, beställda av medlemsföreningarna själva. Uppförandena varvades med tonsättarsamtal kring verken som var mycket uppskattade av publiken.KompFest 2015

Under de senaste åren har RANK knappast levt i någon tynande tillvaro. Förbundet är idag uppe i 45 anslutna arrangörer, varav drygt ett trettiotal kontinuerligt är aktiva med program- eller festivalverksamhet. Konstmusiken har också breddats, vi ser mer av tvärestetiska samarbeten med konstinstitutioner och ljudkonstprojekt, workshops och soundshops! Under hösten 2019 var det dags för RANKs andra stora arrangemang – Septemberoperationen – där förbundet bjöd på en heldagsmanifestation med offentliga samtal och musik framförd av den av förbundet framexperimenterade ensemblen GAHLMM!

Det är med 20 år av initiativ och samverkan som RANK har samlat det arrangerande konstmusikfältet. Det är alltså med hopp om många kommande decennier som vi axlar rollen att stödja både rutinerade och nytillkomna arrangörer, uppmuntra till nya uttryck, på nya och gärna oväntade scener.

Bokprojekt: 20 år med RANK

Den nutida konstmusiken, den samtida musiken, har sitt fokus på nuet redan i sitt begrepp. Kanske är det därför som det lider brist på historieskrivning, åtminstone i form av ett tvärsnitt eller en dokumentation över det som gjort genom åren. RANK har producerat en serie flyers och broschyrer, men ingen egentlig sammanfattning av allt det som äger rum runt om på scenerna. Men det betyder inte att det skulle saknas dokumentation, tvärtom! Så gott som varje nuvarande som tidigvarande förening sitter på ljudupptagningar, partitur, stråkar, löv, oljefat, foton och filmer som bara väntar på ett perfekt tillfälle att låta summeras och visas. Inför jubileumsåret 2021 kommer RANK anlita två redaktörer som kommer att beställa in texter och be er alla att rota i lådor och hårddiskar, för att sedan sammanställa och så bäst det går materialisera dessa tjugo år av verksamhet i de nya ljudens tjänst. Produktionstiden kommer att vara under hela året för att få med så mycket som möjligt. I sin helhet skall boken ska vara mycket mer än någon som helst årsbok eller branschmonografi – den ska varken sälja eller sentimentalisera, den ska fungera både som minne och vision.

Konsertstafett

I födelsedagspresent önskar vi oss musik. Vilka är mer lämpade att finna den rätta presenten än just ni medlemmar? Självklart är det ni arrangörer som ska fylla jubileumsåret med allt tänkbart klingande material. Utan att det låter oblygt vill vi i själva verket att ni hyllar er själva. Vi vill visa att ni alla hänger ihop, att geografiska avstånd inte är musikaliska avstånd. Musiken under jubileumsåret tänker vi oss därför som en stafett, för att därmed dra linjer över landet, från förening till förening. I den bästa av världar drar det igång redan i januari och klingar ut i december, men verkligheten får nog anpassas efter era öppettider. För optimalt schema kommer RANK att göra två utlysningar: den första (nu under november), för perioden januari – juli; den andra (under maj) för perioden augusti – december. Max 3 förslag på akt och månad per förening.

Utlysning 1 finner ni här!

Födelsedagsfest i Gävle

Ett slags kulmen av jubileumsfirandet sker inte på den egentliga födelsedagen bland färsk-potatis och soleksem i juni, utan i ett snorkallt Gävle i november. Planeringen av denna offentliga festivitet är ännu i sin linda, given den finansiering vi lyckas finna, men det råder inga tvivel om att det kommer att bli en legendarisk tillställning.

Just det, brasklappen!

Legendariskt var ordet. 2020 kommer stanna i vårt kollektiva minne. Vad vågar vi gissa kring 2021? Jubileumsåret infaller ju tyvärr under pareringen av en världsomfattande pandemi, med allt av därvid vidhängande restriktioner, förvirring, skräck och inskränkningar. RANK uppmanar självklart att alla föreningar vidtar de åtgärder som Folkhälsomyndigheten förordar och de lokala föreskrifter som regleras regionalt. Ha med andra ord god uppsikt över vad som gäller för era respektive regionen. Regeringen har förhoppning om att klubba igenom en tillfällig pandemilag senast till sommaren 2021, vilken kommer att göra det mer rättvist för landets musikliv. Under våren kommer sannolikt också vaccineringen igång. Men läget är emellertid ovisst beträffande villkor och möjlighet att bedriva konsertverksamhet under nästa år. Styrelsen har trots detta beslutat av konsertstafetten måste få bli av ändå, även om den i sin helhet eller till delar får flyttas till strömmade alternativ. Oavsett läge får konstmusiken inte tystna! Låt inte situationen smitta av sig på er drömkonserter, men internationella akter, förflyttningar mellan länder eller resor och boenden över regiongränser kan bli ett kvarblivande hinder. Vi kommer alltjämt hålla er uppdaterade kring kulturens kamp mot covid-19.

.

Share this…

VILL DU HA MER?

ANMÄL DIG RANKs NYHETSBREV OCH FÅ KOLL PÅ SENASTE NYHETERNA OCH VIKTIGA DATUM

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Rulla till toppen