Valberedning

VALBEREDNING

Till valberedning har under ordinarie föreningsstämma 2021 följande personer valts:

Jenny Hettne, Samtida Musik (sammankallande)
Peter Bjuhr, C-Y Contemporary, Malmö
Peter Lyne, Nymus, Härnösand