Valberedning

VALBEREDNING

Till valberedning har under ordinarie föreningsstämma 2019 följande personer valts:

Tony Blomdahl, GEIGER, Göteborg (sammankallande)
Jenny Hettne, Samtida Musik, Stockholm
Peter Lyne, Nymus, Härnösand