Valberedning

VALBEREDNING

Till valberedning har under ordinarie föreningsstämma 2017 följande personer valts:

Tony Blomdahl, GEIGER, Göteborg (sammankallande)
Ola Paulsson, FRIM-Syd, Malmö
Anders Englund, Nymus, Härnösand