Valberedning

VALBEREDNING

Till valberedning har under ordinarie föreningsstämma 2023 följande personer valts:

Peter Bjuhr, C-Y Contemporary (sammankallande)
Christian Pallin, Koloni, Göteborg
Sten-Olof Hellström, Shhhh, Borrby

Share this…