Valberedning

VALBEREDNING

Till valberedning har under ordinarie föreningsstämma 2021 följande personer valts:

Peter Bjuhr, C-Y Contemporary (sammankallande)
Anna Lindal, Khimaira, Stockholm
Anders Lundkvist, Kluster, Piteå

Share this…