Valberedning

VALBEREDNING

Till valberedning har under ordinarie föreningsstämma 2018 följande personer valts:

Tony Blomdahl, GEIGER, Göteborg (sammankallande)
Ola Paulsson, FRIM-Syd, Malmö
Hans Parment, Media Artes, Växjö