Nytt masterprogram i experimentell komposition


Vid Högskolan för scen och musik i Göteborg öppnas nu en ny utbildning för dig som är verksam som komponist eller utövare inom instrumental- eller vokalmusik, ljudkonst eller performancekonst, elektronisk eller improviserad musik eller andra former av experimenterande musikskapande.

Under två år kommer du att fortsätta din egen personliga konstnärliga process, med stöd från lärare vid kompositionskollegiet samt andra avdelningar vid Högskolan för scen och musik, såsom Contemporary Performative Arts, Improvisation, Världsmusik, Musik- och ljudproduktion, anpassat efter just din aktuella musikaliska utforskning. Programmet kännetecknas av en tvärvetenskaplig miljö genom interaktion med medstudenter och gästföreläsare. Programmet har nära kopplingar till forskningsmiljön vid institutionen, fakulteten och universitetet. Du har också tillgång till pågående samarbeten med etablerade musiker och ensembler som Mimitabu, Gageego, Curious Chamber Players, stråkorkestern Musica Vitae och Norrköpings symfoniorkester.

Huvudämnet utgör programmets största kurs (60 högskolepoäng), där du utvecklar ditt eget konstnärliga fokus. Förutom vanliga lektioner består kursen av labbforum, workshops, seminarier och feedback-sessioner med dina medstudenter. Kursen för självständigt projekt står för en fjärdedel av programmet (30 hp). Inom ramen för denna kurs har du stor frihet att experimentera och utforska nya idéer och reflektera över dina val. Du arbetar självständigt med ditt undersökningsarbete i samråd med din handledare.

Läs mer om utbildningen här!

Share this…
Posted in

Johan Redin

Johan Redin är RANKs verksamhetsledare som kämpar för föreningarnas möjligheter att upprätthålla arbetet med att bredda utbudet inom det svenska musiklivet. En del av er har säkert träffat Johan i hans tidigare arbete med tidskrifterna Nutida Musik och Soundofmusic, eller i offentliga sammanhang där han föreläst eller modererat samtal om konstmusik, estetik och kulturpolitik.