Rank Öst

RANK ÖST innefattar i dagsläget 14 föreningar.

FRIM – Sthlm

FRIMs (Föreningen för fri improviserad musik) är en ideell kulturförening som arbetar för att synliggöra den improviserade musikscenen. Improvisationsmusik är en unik mötesplats där musiker med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas för att tillsammans skapa ny musik.  Vi vill erbjuda en konsertscen, styrd av det konstnärliga uttrycket snarare än kommersiella värden, där både oetablerade…

Läs mer

Fylkingen

Fylkingen är en förening och scen, i huvudsak bestående av utövande konstnärer, för ny musik och intermediakonst. Fylkingen grundades 1933 som en kammarmusikförening men har under åren utvecklat sin verksamhet mot nya experimentella och oetablerade former av samtida konst och musik. Fylkingen var under 1960-talet den drivande kraften bakom grundandet av EMS (dåvarande Elektronmusikstudion sedermera…

Läs mer

Kroch

Kroch är konsertserie som arbetar med ett tvärmusikaliskt perspektiv. Vi vill sätta improvisationsmusik jämte rock, noise, konstmusik eller en ljudinstallation och låta musiken och dess åhörare krocka med varandra. Idén är att gå över genregränser och söka utveckla våra egna och publikens sammanhang och förståelse av musik, dess utövare och lyssnare. Vi vill utnyttja internationella…

Läs mer

Samtida Musik

Kammarmusikföreningen Samtida musik bildades i Stockholm 1960 av bland andra tonsättarna Jan Carlstedt, Laci Boldemann och Bo Linde. Den första konserten ägde rum i Börssalen söndagen den 27 november samma år. Föreningen har sedan arrangerat konserter, lagt ut tonsättarbeställningar och har samarbetat med de flesta av Stockholms musikinstitutioner kring festivaler och radioinspelningar. Konserterna har arrangerats…

Läs mer

SEAMS

Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige engagerar ett hundratal medlemmar och arbetar för att skapa mer utrymme för elektroakustisk musik i svenskt musikliv. Föreningen startades 1980 under namnet Svenska ICEM och ingick då som en sektion av International Confederation of Electroacoustic Music (ICEM) med säte i Frankrike. Att upprätta och hålla kontakt med utländska systerorganisationer…

Läs mer

SEKT

SEKT har sedan 1999 retat vidsynta stockholmares aptit med smakbitar av experimentell musik, performance, dans, film, poesi och andra riter man kan utsända från en scen. Detta parat med sjysst bar och lysande DJ:s + en insikt i att man inte behöver vara glad för att ha kul gör SEKT till ett tolerant vattenhål för…

Läs mer

Sound of Stockholm

Sound of Stockholm är en återkommande festival för ny och experimentell konstmusik. Den återkommer varje höst och görs av en sammanslutning av sju arrangörsföreningar i Stockholm. Det är en konstnärsdriven festival där det fria musiklivet både är upphov till och ansvarar för allt innehåll. Initiativet till festivalen kom just ur behovet av en motvikt det…

Läs mer

Studio 53

Föreningen Studio 53 är en ideell, oberoende och fristående förening som har till syfte att: anordna festivalen Svensk Musikvår i egen regi och i samverkan mellan det fria musiklivet, konsertinstitutioner, föreningar och organisationer, arrangera seminarier, workshops och konserter som främjar nutida konstmusik samt att verka för barns och ungas möjligheter att få ta del av konst och kultur…

Läs mer

VEMS

Föreningen Verksamma på EMS (VEMS) samlar ett 40-tal tonsättare som arbetar med EAM och som alla är knutna till EMS (Elektroakustisk Musik i Sverige), som sedan 1964 är ett centrum för den svenska elektroakustiska musiken. EMS drivs som en självständig del av Rikskonserters verksamhet och leds av en studiochef som till sin hjälp har ett…

Läs mer