Atalante

Kontaktinformation

Göteborg
Niklas Rydén
031-7118200
 Atalante är en fri scen för samtida konst. En mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Scenens utbud omfattar alla konstarter - främst dans, men även musik, film, teater, bildkonst och litteratur, och utgör ett nav i det göteborgska fria kulturlivet.     

På gång hos Atalante

Till exempel, 2018-02-22
Det finns inga händelser.