Fylkingen

Kontaktinformation

Stockholm
Pär Åhlund
08-84 54 43
   

Fylkingen är en förening och scen, i huvudsak bestående av utövande konstnärer, för ny musik och intermediakonst. Fylkingen grundades 1933 som en kammarmusikförening men har under åren utvecklat sin verksamhet mot nya experimentella och oetablerade former av samtida konst och musik.

Den allra första konserten med elektroakustisk musik arrangerades 1952 av Fylkingen i samarbete med Sveriges Radio. Föreningen kom att ytterligare radikaliseras under 1960-talet med t.ex. happenings, musikteater och text-ljudkompositioner som tongivande element på programmet. Sedan dess har Fylkingen varit det enda forum som kontinuerligt presenterat ny musik och intermediakonst i Sverige.

Fylkingen var under 1960-talet den drivande kraften bakom grundandet av EMS (dåvarande Elektronmusikstudion sedermera Elektroakustisk musik i Sverige) och dessa organisationer har sedan dess fortsatt sitt nära samarbete. Under de senaste tio åren har Fylkingen och EMS sina lokaler i samma byggnad, Münchenbryggeriet i Stockholm.

Idag producerar Fylkingen årligen över hundra föreställningar med kammarmusik, improviserad musik, modern dans, intermedia, text-ljudkompositioner, bildspel, videokonst, performance och installationer. Utöver detta genomför Fylkingen årligen en rad skolföreställningar samt bedriver en pedagogisk verksamhet för barn och ungdom, ofta i samarbete med andra institutioner runt om i landet.

Fylkingen fortsätter alltjämt att spela en viktig roll i sammanlänkandet mellan Sverige och resten av världen, inom områdena ny musik och intermediakonst. Föreningen är inte bara "ett fönster mot världen" genom vilket den svenska publiken och konstnärerna har möjlighet att komma i kontakt med nya konstnärliga rörelser utomlands, utan Fylkingen är också en viktig länk för att sprida svensk konst i världen.

Fylkingen Records har länge varit en integrerad del av Fylkingen. Hittills har (2009) 32 LP-skivor, 6 EPs, 32 CDs, 2 DVDs och en CD-rom med tyngdpunkt på elektroakustisk musik, text-ljudkompositioner och ny kammarmusik producerats.

Sedan år 2000 ger vi ut en nättidskrift, Hz som kommer ut ca två gånger om året.
I samband med föreningens 60-års- jubileum 1993 utgav Fylkingen en bok om föreningens historia med vidhängande konsertförteckning; och en ny är på gång vid 80-årsjubileet.

   

På gång hos Fylkingen

Till exempel, 2018-02-26
Det finns inga händelser.