IDKA

Kontaktinformation

Gävle
Viktor Eriksson
026-155936
  

IDKA är en mötesplats i Gävle för skapande människor som vill utforska den digitala teknikens konstnärliga möjligheter. Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer inom digital ljud- bild- och filmredigering samt inom interaktiv experiment-verksamhet med datorer. Utbildningarna spänner från korta introducerande workshops, till avancerade kurser i elektroakustisk komposition. Förutom utbildningar arrangerar IDKA konserter med elektronisk musik samt föreläsningar och seminarier om konst och teknik. IDKA är ett ickekommersiellt institut med syfte att främja konstnärlig utveckling och korsbefruktning inom digital musik, bild och film. IDKA driver även galleriet och scenen IDKA Kulturkiosken.

 

På gång hos IDKA

Till exempel, 2018-02-22
Det finns inga händelser.