Kluster

Kontaktinformation

Luleå/Piteå
Anders Lundqvist
073-7388819
  

Kluster är en förening för nutida konstmusik, bildad våren 2011 och för närvarande den enda i sitt slag i Norrbotten. Med bas i såväl Luleå som Piteå vill Kluster bidra till en kraftfull förnyelse av konstmusiklivet i hela länet genom ett på samma gång nyfiket, öppet och kvalitetsmedvetet arbete. 

Detta kommer att ske genom återkommande konserter, workshops, residens, seminarier, studioverksamhet, opinionsbildande arbete, medverkan i olika festivaler samt i förlängningen upprättandet av en egen festival. 

Ordet Kluster betyder som bekant ”klunga”, ”hop”, eller ”ansamling”; kanske säger det något om vår strävan efter att fånga in och lyfta fram den kreativa spretighet som ryms inom den moderna konstmusiken – där nutida noterad musik trängs med allt från fri improvisation till elektroakustiska klanger, ljudkonst, experimentell rock, electronica och noise, liksom dans, performance, intermedia och mycket annat.

  

På gång hos Kluster

Till exempel, 2018-02-26
Det finns inga händelser.